PROJECTEN

psychologie | communicatie | innovatie | 

COMMUNICATIE
>
ZELFVERANTWOORDELIJKE TEAMS

Reorganisaties en grootschalige veranderingen zijn  aan de orde van de dag. Hoe kun je als bedrijf je medewerkers hierop zo goed mogelijk voorbereiden en faciliteren? Gewoon door eerlijk te zijn, te zeggen wat je doet en te doen wat je zegt. Ik adviseer diverse opdrachtgevers bij hun interne boodschappen en de beste wijze te kiezen die bij hen en de medewerker past.

COACHING
>
WATWERKENLEUKMAAKT

Mijn coachingsaanpak is intensief, maar effectief. Ik kijk naar de kwaliteiten van de medewerker en leer deze effectief in te zetten. Door mijn opleiding en persoonlijke ervaringen in Amerika ben ik besmet geraakt met de krachtige werking van positieve psychologie. Aandacht hebben voor wat mogelijk is en hoe je jezelf kunt trainen in het hebben van een positieve ‘state of mind. Daar help ik medewerkers mee’. 

SOCIALE INNOVATIE
>
NIEUWE DORPSVISIE

In een pilot samen met de gemeente, ondernemers en bewoners een hernieuwde dorpsvisie op stellen. Samen bouwen aan een levendig en leefbaar dorp voor nu en in de toekomst. Niet alleen op papier. Maar juist een concreet plan met mensen, voor mensen en door mensen die aandacht hebben voor de omgeving waarin ze wonen en werken. #initiatiefabcoudecentrum 

Abcoude Proof is een tijdelijk project in een leegstaande supermarkt. Dit was een van de ideeën om leegstand tegen te gaan en levendigheid te creëren in een dorp onder de rook van Amsterdam. #abcoudeproof

PSYCHOLOGIE
ADAPTIVE LEADERSHIP

In een grootschalig verandertraject binnen een van Nederlands grootste bouwbedrijven hebben we medewerkers begeleid naar meer adaptief leiderschap. In een intensief traject van zes maanden hebben medewerkers nieuw gedrag aan gemeten dat zorgt voor betere financiële controle. Oftewel beter presteren zorgt voor meer omzet.

PSYCHOLOGIE
>
DE PSYCHOLOOG NIP

Onze samenleving verandert in rap tempo. Daarbij moeten we ons steeds blijven afvragen welke kant willen we dat het op gaat? Waar zit ieders toegevoegde waarde? Dat geldt zeker ook voor bedrijven. Op welke wijze wil je als organisatie de toekomst tegemoet gaan? En wat wordt de gezonde balans tussen mens en technologie? Daar ligt een grote verantwoordelijkheid. Binnen het NIP kijken we naar de psycholoog van de toekomst. O.a. welke rol heeft deze?